Sākums Vadītājiem Rapid Improvement Event


Drukāt

Rapid Improvement Event (RIE)

Kas ir Rapid Improvement Event?

Rapid Improvement Event (RIE) ir ātras uzlabojumu ieviešanas programma, ko ir izstrādājuši mūsu partneri – Ross International (Skotija). Programmas mērķis ir būtiski paaugstināt uzņēmuma produktivitāti, īsā laikā samazinot izmaksas, uzlabojot produktu/ pakalpojumu/ klientu servisa kvalitāti un darbinieku lojalitāti. Programma ir akreditēta Institute of Leadership and Management (Lielbritānija).

Ross International un pasaules pieredze rāda, ka jebkura veida procesos, kur ir iesaistīti cilvēki, ir novērojama resursu izšķiešana. Ja šiem cilvēkiem tiktu dota iespēja apstāties, izvērtēt procesus, ieraudzīt savām acīm, kur rodas resursu nelietderīga izmantošana, un ar palīdzību no malas atrast veidus, kā likvidēt resursu izšķiešanu, tad būtiski uzlabojumi ir nevis iespējami, bet gan garantēti.

Savā vairāk nekā 17 gadu darbības laikā Stjuarts un Brenda Rosi, īstenojot vairāk nekā 230 veiksmīgus projektus, ir pārliecinājušies, ka RIE ir efektīvākais veids, kā sasniegt vislabākos rezultātus dažāda tipa organizācijās.

Kas ir RIE panākumu pamats?

RIE pieejas panākumus nodrošina uzņēmuma augstākā līmeņa vadības atbalsts aktivitātēm RIE ietvaros, kā arī vadītāju spēja iesaistīt darbiniekus un radīt viņos vēlmi uzlabot darbību procesos, kuros tie ir iesaistīti:

 • RIE process nodrošina to, ka tiek radīta vide, kurā darbinieki vēlas iesaistīties organizācijas darba uzlabošanā.
 • RIE ir process, kurā ikvienam darbiniekam ir iespēja piedalīties un ietekmēt gala rezultātus; katra darbinieka balss tiek sadzirdēta.
 • RIE komandā ir vislabākie cilvēki, kas spēj radīt vislabākos risinājumus.
 • Jaunizveidoto / uzlaboto procesu ilgtspēja ir galvenais uzstādījums, ar kuru sākas un beidzas katrs RIE.

Kādi ir RIE ieguvumi?

Ieguvēji no produktīvi strādājoša uzņēmuma ir gan klienti, gan darbinieki, gan arī organizācija (īpašnieki).

Klienta ieguvumi:

 • produkts / pakalpojums vēlamajā laikā;
 • augsta produkta / pakalpojuma kvalitāte;
 • ātrs un atsaucīgs klientu serviss;
 • jebkuras problēmas un jautājumi tiek atrisināti maksimāli ātri.

Darbinieku ieguvumi:

 • sakārtota un droša darba vide;
 • iespēja pašiem radīt procesus un tos īstenot;
 • vienmērīga darbu plūsma;
 • pozitīvas klientu atsauksmes;
 • kolēģu atbalsts un atzinība.

Organizācijas ieguvumi:

 • samazināti zaudējumi (laiks, materiāli, telpu platība u.c.);
 • samazināts darbinieku prombūtnes / dīkstāves laiks;
 • minimāls klientu sūdzību skaits;
 • zemākas operatīvās izmaksas;
 • būtisks produktivitātes pieaugums u.c.

RIE programmas apraksts

1. solis: sponsorēšanas tikšanās (6 - 8 nedēļas pirms RIE nedēļas)

Nodrošināt augstākās vadības gatavību sponsorēt uzlabojumu ieviešanu izvēlētajā jomā un izpratni un atbalstu Kritiskajiem Panākumu Faktoriem. Panākt, ka vadība palīdz identificēt vadītājus – ‘atslēgas cilvēkus’ –, kas piedalītos vadības sapulcē.

2. solis: darbības jomas izvēle un mēroga apraksta sagatavošana

Rūpīga jomas un mēroga izvēle ir svarīga, lai organizācijas ieguvums no RIE nepieciešamajiem minimālajiem resursiem būtu maksimāli vērtīgs. Mēroga aprakstam jābūt pieejamam visiem dalībniekiem līdz vadības sapulces norisei.

3. solis: vadības sapulce(s) ar sponsoriem un vadītājiem (4-6 nedēļas pirms RIE nedēļas)

 • mēroga apraksta pabeigšana – izaicinošs, bet paveicams uzdevums noteiktajā laikā;
 • gala vienošanās par vēlamajiem rezultātiem / mērķiem, komandu un projekta līderi un esošās darbības rādītājiem, pateicoties apkopotajiem datiem;
 • vienošanās par to, kā veicināt uzticību cilvēkos, kurus skars RIE projekts;
 • visu dalībnieku izpratnes nodrošināšana par kritiskajiem panākumu faktoriem.

4. solis: tikšanās ar RIE komandu (2 nedēļas pirms RIE nedēļas)

Tikšanās ar RIE komandu pirms RIE nedēļas, lai iepazītos, pārrunātu projekta vēlamos rezultātus/ mērķus un RIE nedēļas norisi un pārliecinātos, ka RIE komanda ir pilnībā nokomplektēta un ka ir veikti visi sagatavošanās darbi.

5. solis: izpratnes veicināšana

Īsas kopīgas tikšanās nodaļās, kuras skars RIE projekts, lai paskaidrotu darbiniekiem, kas un kā notiks un kāda būs viņu loma, un iedrošinātu būt atvērtiem un nākt klajā ar jautājumiem / problēmām.

6. solis: RIE nedēļa

5 dienu laikā tiek apgūti būtiskākie Lean principi un radīti jauni (uzlaboti) procesi.

7. solis: paveiktā pārskatīšana, lai pārliecinātos, ka viss darbojas kā paredzēts

Darbību plāna pabeigšana un vadība. Vizīšu organizēšana 90 dienu periodā, lai palīdzētu jauno procesu ieviešanā un noslēguma ziņojuma sagatavošanā.

8. (beidzamais) solis: pieredzes apkopošana un situācijas analīzes (case study) radīšana

 

Norises ilgums: kopumā RIE projekta īstenošanai nepieciešamas 12 līdz 15 nedēļas.

Kāpēc ir vērts investēt uzņēmuma procesu uzlabošanā?

Balstoties uz Ross International pieredzi, gandrīz visi klienti pirms sadarbības apgalvoja, ka uzņēmuma procesus nav iespējams būtiski uzlabot. Ross International 17 gadu laikā ir izdevies šos apgalvojumus pārvērst par vairāk nekā 230 veiksmīgiem projektiem. Lūk, daži no tiem:

 • Highland Spring (dzeramā ūdens fasētāji, Lielbritānija) samazināja dažāda izmēra pudeļu nomaiņas laiku par 75% un uzlaboja pirmās darbības stundas produktivitāti par 30%.
 • Henry Technologies (pasaulē vadošais saldēšanas iekārtu komponenšu ražotājs) dubultoja galvenā produkta pārdošanas apjomus, samazinot izpildes laiku (lead-time) un paaugstinot produktivitāti, kas ļāva pazemināt produkta pārdošanas cenu.
 • Aggreko (viens no pasaulē vadošajiem lieljaudas ģeneratoru ražotājiem un iznomātājiem) palielināja caurlaides spēju par 30%, samazināja darbu veikšanai nepieciešamo platību par 33% un panāca ietaupījumu uz vienu ģeneratoru 672 britu mārciņu apmērā.
 • Rosti (elektrisko tējkannu montāža) ražotnes Polijā vadība uzstādīja produktivitātes pieaugumu – 25%, pēc projekta 30 dienām tika sasniegts 42% pieaugums.

Sakārtojot procesus, palielinās kompānijas vērtība darbinieku, klientu un investoru acīs. Sakārtoti procesi rada stabilitāti un pamatu nepārtrauktai izaugsmei.

Sīkāk uzzini, zvanot pa tālruni 29836896.