Sākums Vadītājiem Mentorings
Drukāt

Mentorings

Mentorings ir attiecības, kas balstītas uz mācīšanos un atbalstu, starp vienu indivīdu, kurš dalās savās zināšanās, pieredzē un gudrībā, un otru indivīdu, kurš ir gatavs un gribošs iegūt no šīs apmaiņas un bagātināt savu profesionalitāti.

/ Sjūzena Fora /

 

Vārds 'mentorings' ir atvasināts no vārda 'mentors' (grieķu valodā mentor), kas Homēra eposā "Odiseja" apzīmē Odiseja dēla Tēlemaha audzinātāju – gudru sirmgalvi.

Mentorings ir darbinieka izaugsmes un kompetenču attīstīšana caur individuālu:

 • apmācīšanu
 • konsultēšanu
 • domāšanas veicināšanu
 • atbalstīšanu
 • iedrošināšanu
 • dalīšanos pieredzē

Uzņēmumos mentoringu visbiežāk izmanto, lai:

 • ievadītu darbā jaunos darbiniekus;
 • ātrāk attīstītu darbiniekiem vajadzīgās prasmes;
 • sekmētu cilvēku mācīšanos darba vietā;
 • sniegtu atbalstu pārmaiņu posmos, piemēram, kad darbinieks maina amatu vai pienākumus;
 • palīdzētu ieviest jaunus projektus;
 • atbalstītu pārmaiņu ieviešanu organizācijā;
 • samazinātu darbinieku kļūdas un laika patēriņu;
 • paātrinātu darbinieka vēlamā rezultāta sasniegšanu;
 • vadītājam ilgtermiņā atbrīvotu vairāk laika svarīgu darbu veikšanai;
 • izaudzinātu patstāvīgus, efektīvi darboties spējīgus darbiniekus.

Mentoringa izmaksas: atkarīgas no dažādiem individuāliem aspektiem.

Sīkāk var uzzināt, zvanot pa tālruni 29836896.