Sākums Sākums ES apmācības
Drukāt

ES apmācības: "Produktivitātes evolūcija"

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) turpina īstenot apmācību programmu "Produktivitātes Evolūcija", ko līdzfinansē Eiropas Sociālais Fonds.

Projekts ietver plašu apmācību klāstu. Visas programmas ir sadalītas sešās galvenajās jomās:

 • Lean meistarklase
 • Vadības prasmes
 • Komunikācijas procesi
 • Energoefektivitāte
 • Tirgu attīstīšana
 • Eksporta akadēmija

Par projekta partneri var kļūt jebkurš uzņēmums Latvijā – arī tie komersanti, kas nav LTRK biedri. Uz ESF līdzfinansējumu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas atbalstāmajās nozarēs (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 328). Neatbalstāmās nozares ir:

 • Ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība
 • Azartspēles un derības
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu
 • Tirdzniecība
 • Apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi
 • Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana

Izņēmums: uz finansējuma saņemšanu var pretendēt arī uzņēmumi, kas darbojas neatbalstāmajās nozarēs, ja ir skaidri nodalīta atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsma no citu darbības nozaru finanšu plūsmām.

ESF atbalsta intensitāte ir no 52,5% līdz 72,5%:

 • 52,5% - uzņēmumiem ar vairāk nekā 250 darbiniekiem;
 • 62,5% - uzņēmumiem ar 50 līdz 250 darbiniekiem;
 • 72,5% - uzņēmumiem līdz 50 darbiniekiem.

Uzzini, kā mēs varam palīdzēt samazināt izdevumus par apmācībām, zvanot mums pa tālruni 29836896!