Sākums Komandai Open Space
Drukāt

Open Space metode efektīvai komandas sadarbībai

Kas ir Open Space?

Open Space metode ir veids, kā noorganizēt produktīvu sapulci 5 līdz 2000 (un vairāk) darbiniekiem, kurā iesaistās pilnīgi visi dalībnieki un vienas dienas laikā rada reālus risinājumus aktuāliem un kompleksiem problēmjautājumiem vai situācijām.

Open Space ir vienkāršs, ātrs un spēcīgs instruments uzņēmuma attīstībai – brīdī, kad tas organizācijai ir visvairāk nepieciešams.

Open Space ir metode darbinieku iesaistīšanai uzņēmuma attīstībā, kā rezultātā tiek iegūti pārsteidzoši rezultāti un būtiski pieaug darbinieku motivācija sadarbībai. Tas ir dabisks komunikācijas process, kurā darbinieki uzņemas atbildību par jautājumiem, kas viņiem ir patiešām svarīgi.

Open Space ir platforma jautājumu vai situāciju risināšanai, kurus ir izvirzījuši paši darbinieki (nevis vadība) un par kuriem viņi ir gatavi uzņemties atbildību.

Kādos gadījumos šī metode ir visefektīvākā?

Open Space ir vispiemērotākā metode situācijās, kad:

 • aktuālā jautājuma vai situācijas risināšanā jāiesaista liels darbinieku skaits (5 līdz 2000 un vairāk cilvēki);
 • risināmais uzdevums vai situācija ir komplicēta – viens cilvēks vai neliela grupa nav spējīgs to atrisināt vai vēlamo rezultātu sasniegšanai ir liels iespējamo risinājumu skaits;
 • risināmais uzdevums vai situācija ir daudzpusīga – vēlamo rezultātu sasniegšanai nepieciešams liels iesaistīto cilvēku skaits ar dažādām prasmēm un pieredzi;
 • pastāv reāla vai potenciāla konflikta draudi – risināmais jautājums ir vienlīdz aktuāls visiem iesaistītajiem darbiniekiem;
 • vēlamais risinājums ir nepieciešams steidzami – termiņš ir vakardiena.

Kādas ir Open Space metodes priekšrocības?

 • neierobežots dalībnieku skaits (no 5 līdz 2000 un vairāk);
 • norises process ir pašorganizējošs, iniciatīva nāk no pašu darbinieku vidus;
 • brīva un nepiespiesta dalībnieku iesaistīšanās, kas veicina darba produktivitāti;
 • reāli risinājumi tiek iegūti ļoti īsā laikā (vienas dienas laikā vai pat ātrāk).

Kādi ir ieguvumi?

Šāda veida darbinieku iesaistīšana garantē virkni ieguvumu:

 • darba kārtībā nonāk visi jautājumi, kas darbiniekiem ir vissvarīgākie;
 • konkrētu jautājumu risināšanā iesaistīsies tie darbinieki, kas ar savu pieredzi un motivāciju spēj sniegt vislielāko ieguldījumu;
 • potenciālā negatīvā iekšējā spriedze tiek novirzīta pozitīvā gultnē;
 • vienas dienas laikā tiek iegūti reāli risinājumi – secinājumi, idejas, rekomendācijas, ierosinājumi, tūlītējas rīcības pasākumus plāni – turpmākajam darbam;
 • iegūtie un apkopotie rezultāti jau nākamajā dienā ir pieejami visiem uzņēmuma darbiniekiem, līdz ar to viņi nekavējoties tiek iesaistīti reālā darbībā – risinājumu īstenošanā;
 • šādi iegūtos risinājumus iespējams ieviest jau tuvāko dienu un nedēļu laikā, salīdzinot ar citiem – visbiežāk 'uzspiestiem' no augšas – risinājumiem, kas parasti prasa vairākus mēnešus vai pat gadus.

Norises ilgums: 1 - 2 dienas (4 - 16 stundas)

Izmaksas: atkarīgas no dažādiem individuāliem aspektiem.

Sīkāk uzzini, zvanot pa tālruni 29836896.

Open Space piemērs - video: www.vimeo.com/open-space