Drukāt

Klientu atsauksmes

Izcilas pārdošanas prasmes

Es iesaku šo apmācību kursu arī citiem, jo 1) apmācības bija praktiskas un komandās, jo tikai regulāra prakse var dot reālus rezultātus, reālus ieteikumus no malas, diskusijas, savas situācijas izpratni no malas; 2) treneris pats ir veiksmīgs, aktīvs, profesionāls un ļoti pieredzējis pārdevējs, tātad, "ja viņš tur ir bijis, viņš var aizvest arī citus"; 3) tiek piedāvātas TIKAI praksē PĀRBAUDĪTAS metodes un tehnikas, KAS STRĀDĀ un ir universāli pielietojamas ar mazām izmaiņām katrai nozarei vai uzņēmuma specifikai.

/Kristaps Bunts, "sem.lv"/

Pasniedzēja darbu novērtēju ar "izcili" - ļoti komunikabls, runā dzīvi, nevis iestudēti, daudz kas līdz ar to paliek atmiņā.

/Edgars Paeglis, TN "Kurši"/

Lieliski pavadītas četras dienas, kuras uzlabos manu darba ražīgumu par visiem 100%. Jebkura situācija ir pielietojama dzīvē. Salīdzinot ar citu rīkotajiem līdzīgas tēmas semināriem, šis ir atraktīvākais un interesantākais. Es ieguvu jaunas pārdošanas prasmes, spēju ātrāk, ērtāk un patīkamāk izzināt klienta vēlmes. Ieguvu knifiņus, kā labāk saprasties ar klientiem un iziet no nevēlamām situācijām.

/Līga Brože, SIA “Apdrošināšanas serviss – brokeri”/

Apmācībās ieguvu jaunas pārdošanas tehnikas, jaunus izaicinājumus darbā ar klientiem. Cēlu pašmotivāciju. Īpaši patika praktiskie treniņi, jaunu iespēju atklāšana, drošības sajūta iet pārdot, kā arī tas, ka visi tika mobilizēti vienotiem uzdevumiem – komandas sajūta. Seminārs tika veidots atbilstoši mūsu specifikai un vajadzībām – individuāla pieeja.

/SIA “Krassky” pārstāvis/

Salīdzinot ar citu rīkotajiem semināriem, šis ir 200 % labāks un noderīgāks, pateicoties praktiskām lietām un labākai teorijai.

/Santa Vizma, tūrisma aģentūras „Viva la Tour” direktore/

 

Pārrunu vešanas un kaulēšanās prasmes

Ļoti patika apmācību vadītājs un tas, kā viņš jau no pirmās minūtes iesaistīja praktiskos vingrinājumos.

/Renārs Pinka, SIA "DPD Latvija"/

Apmācības man deva spēcīgu motivāciju, prasmes pamatot un argumentēt savu viedokli. Seminārs ir kā papildus elpas vilciens, lai veiksmīgāk īstenotu savu vīziju un ātrāk gūtu panākumus.

/Ģirts Andersons, SIA "Rolling"/

Ļoti labi! Vajadzētu rīkot pēc iespējas biežāk šādus seminārus un uzaicināt tādus profesionāļus. Īpaši noderīgs šķita darbs ar iebildumiem.

/AAS "ERGO Latvija" pārstāvis/

 

Aktīvā pārdošana

Ļoti saturīgas apmācības; ideāls pasniegšanas stils – ļoti aizraujoši, profesionāli, treneri pārliecina ar pieredz; ieguvu visu, kas nepieciešams, lai varētu veiksmīgāk apmācīt savu komandu; vairāk piedomāju, kādā secībā ko daru, lai sasniegtu maksimāli labus rezultātus; ļoti noderīgs jaunums bija momentānās ietekmēšanas tehnika - noteikti izmantošu darbā.

/"NP Foods" komanda/

 

Klientu apkalpošana

Ieguvu jaunu informāciju, atsevišķu jaunu skatījumu un idejas, ko darīt savādāk. Īpaši patika vadītāja spēja praktiski parādīt to, par ko runā. Salīdzinot ar citu rīkotajiem līdzīgas tēmas semināriem, daudz interesantāk, ar praktiskajiem piemēriem.

/Valdis Kauliņš, SIA "Tavex"/

Šis seminārs ir viena no labākajām pieredzēm. Īpaši patika pasniedzēja prasme pasniegt informāciju, kā arī tas, ka apmācības notika treniņa veidā. Apmācību iespaidā savā darbā vairāk pielietošu jautājumu tehniku, kā arī mēģināšu pielietot "un" problēmu risināšanā.

/Natālija Niedrīte, SIA "Tavex"/

 

Parādu piedziņas praktiskais treniņš

Ieguvu zināšanas psiholoģiskajā pieejā darbā ar debitoriem. Īpaši patika psiholoģiska piemēru izspēlēšana.

/Edijs Kupčs, AS "Swedbank"/

Salīdzinot ar citu rīkotajiem līdzīgas tēmas semināriem, šis seminārs bija ļoti labs, bija vairāk praktisku uzdevumu. Ieguvu praktiski pielietojamu sarunas struktūru.

/Tatjana Pavlova, AS "DnB NORD Banka"/

Esmu ļoti apmierināta ar šo semināru. Ieguvu ļoti lielu pieredzi un atklāju, kā atrast savu taktiku darbā ar debitoriem. Īpaši patika piemēri no dzīves un to risinājumi, kā arī skaidrojumi.

/Linda Spalvaine, SIA "Doka Latvia"/

Apmācībās ieguvu metodes, ar kurām strādāt ar klientiem tikšanās laikā, t.i., uzstādīt pareizus (atvērtos) jautājumus, sniegt konstruktīvas atbildes uz iebildumiem, kā arī izvēlēties pareizu pieeju klientam. Šajās apmācībās īpaši patika pasniedzēju atraktivitāte, kā arī praktiskie uzdevumi un diskusijas.

/AS "DnB NORD Banka" pārstāve/

 

Praktiskās pezentēšanas prasmes

Ieguvu vizuālu novērtējumu savām prezentēšanas prasmēm, apzināju prezentēšanas uzlabošanas punktus, ieguvu savu pašreizēju prasmju novērtējumu. Salīdzinot ar citu rīkotajiem semināriem, šis seminārs ir ar patīkamu enerģiju un organizēts ar pārdomu. Disciplinētāks.

/Vilnis Skrastiņš, SIA "Pharmaswiss Latvia"/

Apmācībās ieguvu izpratni par prezentācijas struktūru un galvenajiem punktiem, un to, kā sevi pasniegt. Īpaši šajās apmācībās patika praktiskie uzdevumi.

/Ineta Akantjeva, SIA "Pharmaswiss Latvia"/