Sākums Dažādiem speciālistiem Parādu piedziņa Parādu piedziņa - atsauksmes
Drukāt

Klientu atsauksmes

Ieguvu zināšanas psiholoģiskajā pieejā darbā ar debitoriem. Īpaši patika psiholoģiska piemēru izspēlēšana.

/Edijs Kupčs, Swedbank/

Salīdzinot ar citu rīkotajiem līdzīgas tēmas semināriem, šis seminārs bija ļoti labs, bija vairāk praktisku uzdevumu. Ieguvu praktiski pielietojamu sarunas struktūru.

/Tatjana Pavlova, AS DnB NORD Banka/

Esmu ļoti apmierināta ar šo semināru. Ieguvu ļoti lielu pieredzi un atklāju, kā atrast savu taktiku darbā ar debitoriem. Īpaši patika ņemtie piemēri no dzīves un to risinājumi, kā arī skaidrojumi.

/Linda Spalvaine, SIA Doka Latvia/

Apmācībās ieguvu metodes, ar kādām strādāt ar klientu tikšanās laikā, t.i., uzstādot pareizus (atvērtos) jautājumus, sniedzot konstruktīvas atbildes uz iebildumiem, kā arī izvēlēties pareizu pieeju klientam. Šajās apmācībās īpaši patika pasniedzēju atraktivitāte, kā arī praktiskie uzdevumi un diskusijas.

/AS DnB NORD Bankas pārstāve/

Šajās apmācībās ieguvu jaunus kontaktus, pieredzi no citiem kolēģiem, precīzāku scenāriju piedziņas procesam, kļūdas savā līdzšinējā praksē – kas jāuzlabo vai jānovērš. Ļoti patika atvērtība, draudzība, pasniedzēji ar milzīgu praktiskās pieredzes bagāžu, informācijas pasniegšanas veids – spēles, diskusijas.

/SIA Ideal Services pārstāve/