LAIPNI LŪGTI IZAUGSMES RESURSU PASAULĒ!
Šeit ir droša vide, kurā personības un komandas, aktīvi darbojoties, pētot, eksperimentējot un piedzīvojot, paceļ savu attīstību jaunos augstumos.
Iepazīsties ar mūsu komandu
Šie ir cilvēki, kuri katru dienu aizrautīgi darbojas, lai nodrošinātu klientus ar jaudīgākajiem izaugsmes instrumentiem un risinājumiem
Jānis Zēlavs
Dibinātājs & Attīstības vadītājs & Biznesa attīstības treneris
Terēze Riekstiņa
Biznesa risinājumu treneris
Kaspars Bērtelsons
Biznesa risinājumu treneris
Oskars Stankēvičs
Apmācību konsultants
Paldies mūsu partneriem!
Paldies klientiem!
SISTĒMISKĀ LĪDERĪBA VADĪTĀJIEM
Šī programma ir attīstības turpinājums tiem vadītājiem, kas ikdienā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Šis treniņš piedāvā iespēju it kā no malas un cita skatu punkta apskatīties uz notiekošo organizācijā. Cits skatu punkts dos iespēju ieraudzīt un apzināties to, kas līdz šim palicis nepamanīts un ietekmē esošo situāciju. Lai attīstība var turpināties…

PROGRAMMA

Sistēmiskā līderība
• Organizācija un komanda kā dzīva sistēma;
• Kas ir sistēmiskā līderība?
• Kāda līderība ir svarīga komandām, nodaļām, organizācijām?
• Ko dzīvā sistēma patiesībā sagaida no līdera?
Biežāk sastopamie izaicinājumi
• Nepietiekoša iesaistīšanās, iniciatīvas trūkums, atbildības neuzņemšanās, sarežģījumi komandas darbā, mērķu sasniegšanā, personāla atrašanā vai noturēšanā.
• Pretestība pārmaiņām, konflikti, problēmas komunikācijā, neskaidrības atbildībās, atbildību "futbolēšana".
• Emocionālās reakcijas darbā: kliegšana, raudāšana, cinisms, skepse, pastāvīga vērtējumu izteikšana, intrigas, žēlošanās, noklusēšana, u.c..
• Par ko signalizē šīs situācijas?
• Kā ar tām veiksmīgi tikt galā?
Sistēmiskā pieeja un sistēmiskais koučings
• Sistēmiskā līderība kā uzskatu, uzstādījumu un zināšanu kopums komandas/organizācijas vadības situācijās, kad problēmas atkārtojas.
• Biežāk sastopamie uzvedības paterni (modeļi) organizācijās. Paterni, kas palīdz un paterni, kas traucē.
• Sistēmiskie novērojumi. Paternu apzināšanās process, pāraugšana, pārtraukšana.
• Sistēmiskais koučings kā vadītāja instruments.

Treniņa ilgums: 3 dienas

Tuvākie treniņa datumi tiks ieplānoti pēc distancēšanās ierobežojumu atcelšanas.


Dalības maksa vienam dalībniekam: EUR 398 + PVN 21% (pusdienas un kafijas pauzes iekļautas dalības maksā)

Apmācības vada: Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

Piesaki dalību: janis.zelavs@mind.lv

VADĪTĀJS KĀ KOMANDAS ATTĪSTĪBAS KOUČS
Ilgtermiņa attīstības programmas I daļa
Nav jābūt čempioniem, lai sāktu. Ir jāsāk, lai par čempioniem kļūtu.

Šis praktisko iemaņu attīstības treniņš ir paredzēts dažāda līmeņa vadītājiem (nodaļu vadītājiem, vidējā līmeņa menedžeriem, top-menedžeriem), kuri vēlas attīstīt savu darbinieku potenciālu un sniegumu efektīvai uzņēmuma/organizācijas mērķu sasniegšanai.

Aptaujājot vadītājus Latvijā un citās valstīs, atklājās, ka lielākajai daļai ir līdzīgi ikdienas izaicinājumi:
biznesa globalizācija un konkurence;
straujais temps un laika trūkums;
darbinieku rotācija vai, tieši otrādi, – stagnācija;
atsevišķu darbinieku nevēlēšanās uzņemties iniciatīvu un atbildību;
pretestība pārmaiņām un vēl augstāku rezultātu sasniegšanai;
darbinieku pašmotivācijas un jaunu ideju trūkums.

Kad mēs ieraugām vēlamo rezultātu vīziju par to, ka mūsu ikdienu ir iespējams izmainīt – radīt savādāku, tā sāk nodrošināt virzienu dzīvē un darbā, rada motivāciju un dod impulsu vērtīgu pārmaiņu un uzlabojumu īstenošanai. Vīzija un ticība, kas apvieno lielu cilvēku skaitu, rada pamatu efektīvam komandas darbam un organizācijas progresa radīšanai. Katram vadītājam ir sava pieredze – kāds vada darbiniekus jau daudzus gadus, kāds – tikai pāris gadus, vēl kāds – mazāk par gadu. Un lielākā daļa vadītāju kādreiz aizdomājas:

kā mainītos ikdiena, ja darbinieki uzņemtos vairāk iniciatīvas, patstāvīgi atrodot risinājumus saviem izaicinājumiem?
kā tas būtu – vadīt komandu, kuras darbinieki ir pašmotivēti un iedvesmoti?
kā būtu, ja viegli izdotos padarīt katru sarunu ar darbinieku par spēcīgu atspēriena punktu viņa rezultātu turpmākai izaugsmei?
kādi būtu ieguvumi, ja izdotos panākt izrāvienu darbinieku nākošajā efektivitātes līmenī?
kādas iespējas pavērtos vadītājam, ja darbinieku sniegums uzlabotos līdz pat 3 reizēm?

Šajā apmācību treniņā – par svarīgākajām vadītāju prasmēm un pārbaudītiem koučinga instrumentiem, kas palīdz izveidot tādas atbalstošas un transformējošas sarunas, kuru rezultātā darbinieki paši ierauga savu sasniedzamo rezultātu vīziju, jaunus veidus šo rezultātu sasniegšanai, iegūst spēcīgu motivāciju un iedvesmu, skaidru rīcības plānu un konkrētus veicamos soļus, kā arī apņēmību un atbildību par to realizēšanu.

Treniņa programma

Darbinieku attīstība mūsdienu organizācijā
• Kāda ir vadītāja loma dažādās darbinieku gatavības pakāpēs? Vadītāju izaicinājumi darbinieku snieguma attīstībā.
• Atšķirības rezultātos starp pieejām „teikt" un „jautāt". Ko mēs veicinām, sakot darbiniekiem priekšā, ko un kā darīt?
• Kā izkļūt no 3 lomām, kurās mēdzam iestrēgt? Par ko un kādam ir jākļūst vadītājam, lai darbinieki kļūtu patstāvīgāki sava snieguma attīstībā?
Koučings kā vadības stils
• Atšķirības starp „koučinga sarunu" un „attīstošu atbalsta sarunu ar koučinga elementiem". „Uz rezultātiem vērsta" un „uz risinājumiem vērsta" pieeja.
• Vadītāja mērķi, nodaļas/departamenta mērķi, projekta mērķi, kuru sasniegšana pavērs jaunas iespējas?
• Kā sākt izmantot visvērtīgāko no koučinga pieejas un instrumentiem, lai ar jautājumu palīdzību virzītu savus darbiniekus no vīzijas uz skaidriem nodaļu/departamentu mērķiem, ikdienas uzdevumiem un augstiem rezultātiem?
Drošas vides radīšana attīstošai sarunai
• Droša sarunas vide kā galvenais priekšnosacījums spēcīgai, attīstošai sarunai.
• Nolūks un ietekme. Ātra darbinieka gatavības pārbaude.
• Vienošanās uz sarunu. 5 klausīšanās līmeņi. Darbinieka atvēršanas tehnikas.
Spēcīgu jautājumu uzdošanas tehnikas
• Jautājumi, kas attīsta un virza domāšanu. Spēcīgi atverošie un virzošie jautājumi.
• Attīstošas sarunas struktūra. Iesildošie jautājumi. Jautājumi sasniedzamā rezultāta noformulēšanai. Risinājumus attīstošie jautājumi. Vislabākās izvēles jautājumi.
Caur vērtībām uz rezultātu vīziju
• Vērtības, kas motivē, iedvesmo un virza.
• Sasniedzamo rezultātu vērtība. Personiskās darbinieku vērtības. Vērtību vārdi.
• Rezultātu vīzijas radīšanas process. Enerģijas radīšana. Kā palīdzēt ieraudzīt darbiniekam tādu sasniedzamo rezultātu vīziju, kas motivē un iedvesmo?
• Jautājumi, kas atbilst mūsu domāšanas un uztveres struktūrai – loģiskajiem līmeņiem. Jautājumi par rezultātu plāna kopainu un detaļām, lomu un atbildību. • Iniciatīvas un atbildības rašanās process.
Rīcības plāna radīšana
• Jautājumi, kas atver domāšanā vārtus uz jauniem risinājumiem.
• Jautājumi uzskatu un stereotipu izmainīšanai.
• Jautājumi, kas paplašina skatījumu uz iespējamo un rada grūdienu un izrāvienu.
• Līdzsvara aplis. Skalēšana. Laika līnija.
Apņemšanās un reāla rīcība
• Kā radīt apņemšanos, kas tiek izpildīta? „Varētu, gribētu, esmu gatavs" faktora ietekme. Vienošanās par atbalstošu sarunu turpinājumu. Solījumu efekts.
Izaicinošās situācijas
• Darbinieki, kas žēlojas, meklē attaisnojumus un/vai nepiekrīt.
• Kā iesaistīt darbiniekus un izmainīt pieradumu žēloties? Darbs ar nepiekritējiem.
Situatīvā darbinieku snieguma attīstīšana
• Uz risinājumiem vērstas „situatīvā" snieguma novērtēšanas un attīstīšanas metodes. „Situatīvās" snieguma attīstīšanas priekšrocības un ieguvumi.
Rezultātu apkopojums un atgriezeniskā saite
• Atgriezeniskās saites paradoksi. Veiksmes svinēšana kā sasniegumus, motivāciju un uzlabojumus veicinošs instruments.
• „Pēc-projekta pārskats" kā darbinieku attīstības instruments.

Apmācības vada: Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

TRENIŅA ILGUMS:
4 dienas (1 diena nedēļā)

TRENIŅA DATUMI TIKS IEPLĀNOTI PĒC DISTANCĒŠANĀS IEROBEŽOJUMU ATCELŠANAS.

DALĪBAS MAKSA: 498 EUR + PVN (pusdienas un kafijas pauzes iekļautas dalības maksā)

Piesaki dalību: janis.zelavs@mind.lv
EVOLŪCIJA - PERSONISKĀS IZAUGSMES TRENIŅŠ

EVOLŪCIJA ir spēks, kura ietekmē kaut kas līdz šim eksistējošs izbeidzas un kaut kas jauns līdz šim nebijis rodas.

TRENIŅŠ ir iespēja apzināti izmantot šo spēku, lai radītu to, kas patiesībā Tev ir svarīgs.

Treniņš paredzēts tiem, kuri vēlas turpināt attīstīt savu personisko potenciālu. Treniņa laikā katram būs iespēja izkāpt no savas ierastās vides un komforta zonas, lai iekāptu jaunā un ievērojami plašākā attīstības zonā.

Šis treniņš Tev dos iespēju ar svaigu skatījumu tā it kā no malas paskatīties uz savu ikdienu - darba un privāto dzīvi, kā arī restartēt un transformēt savu pieredzi.
Jauns, svaigs, citādāks pasaules skatījums Tev dos iespēju sākt un turpināt radīt tos rezultātus, kuri ir patiesi svarīgi.

Atrast veidus kā sasniegt augstākus rezultātus, katru dienu dzīvot ar gandarījumu, harmonijā ar sevi un apkārtējiem, pārvarēt tos rāmjus, kurus Tu esi sev uzlicis, atlaist bremzes, kuras traucē ar pilnu jaudu radīt to, kas Tev ir svarīgi. Katrs vadītājs tiecas pēc tā, bet ne katram tas izdodas bez atbalsta no malas. Interesanti, kas ierobežo Tevi? Un kas priekš Tevis būtu vislabākais rezultāts no dalības šajā treniņā?

TRENIŅA PROCESĀ Tev būs iespēja atrisināt sakrājušos jautājumus, trenēt un sakārtot sekojošo:

• Darba un/vai privātās dzīves jomas, kurās Tev ir svarīgi radīt nākošā līmeņa rezultātus;

• Kas un kādā veidā patiesībā ietekmē Tavus rezultātus?

• Traucējošu domāšanas un uztveres ieradumu apzināšanās, integrēšana, atlaišana;

•5 reakcijas jeb paterni, kas mums palīdzēja sasniegt esošos rezultātus, un vienlaicīgi attur no nākošā līmeņa rezultātiem;

• Kas patiesībā ir un kas nav svarīgi Tev? Metodes tā noteikšanai.

• Attiecības un attieksme pret sevi, savām spējām, apkārtējiem cilvēkiem, mērķiem un rezultātiem. Ilūzijas un realitāte;

• Kā palielināt savu ietekmi uz sasniedzamajiem rezultātiem?

• Kur iegūt motivāciju tādu rezultātu radīšanai, kas atrodas ārpus ierastajiem rāmjiem?

• Kā apzināties atpakaļ velkošos spēkus un izmantot tos savā labā?

• Jauno ieradumu un rezultātu radīšana, veidošana un nostiprināšana;

Instrumenti un algoritms, kas palīdz dabiski radīt jaunus rezultātus jebkurā svarīgā dzīves jomā.

Treniņš notiek interaktīva dialoga formā ar treneri, kurš uzdod jautājumus, palīdz iepazīt savu uztveri un attieksmi, piedāvā koncepcijas un vada praktiskus uzdevumus. Tā ir unikāla un dziļa pieredze caur sajūtām un emocijām, kas spēcīgi atšķir mūsu pieeju no vienkāršas lekcijas.

APMĀCĪBAS VADA: Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

TRENIŅA ILGUMS:

5 darbsesijas x 4 h (1 reizi nedēļā no 14:00 - 18:00) Zoom vidē (online).
Starp darbsesijām gan individuāli uzdevumi sev pieņemamā laikā un tempā, gan uzdevumi sadarbībā ar treniņa pārinieku (buddy). Kopējais uz uzdevumu veikšanu svarīgais papildus laiks nedēļā - min. 2 h, max. 4 h.

TRENIŅA DATUMI:

28.04., 5., 12., 19., 26.05.2021.

DALĪBAS MAKSA: 398 EUR + PVN

PIESAKI DALĪBU: janis.zelavs@mind.lv

DALĪBNIEKI PAR TRENIŅU:

Tagad ir skaidrs, kā manā dzīvē radās tas, ar ko nebiju apmierināts, un kā ar to darboties. Tagad man ir veids, kā jēgpilni strādāt ar savām emocijām un pārdzīvojumiem. Svētdien pēc pēdējās treniņa dienas notika pāris interesantas lietas, ko nebiju pat iedomājies kā potenciālu kursu rezultātu. Ejot mājās, bija fiziska sajūta, ka esmu aizmirsis mugursomu. Jāpiebilst, ka mugursomas man līdzi no rīta nebija. Vienkārši bija fiziski jūtama viegla sajūta. Tagad redzu, ka man ir uzlabojusies produktivitāte, un tad, kad esmu visu dienu nostrādājis, jūtos nopelnījis atpūtu vakarā. Labs darbiņš, kas padarīts!
__________________________________________________________________________
Man bija ļoti vērtīgas šīs 3 dienas. Es ļoti priecājos, ka mana iedomātā ilūzija, par ko būs treniņš, nesakrita ar realitāti. Realitāte izrādījās vērtīgāka. Man iepriekš likās, ka es biju ar dažām sāpīgām lietām tikusi galā, bet izrādījās, ka nē. Man ļoti noderīgi bija apzināties, kāpēc manā dzīvē notika tā, kā notika. Atguvu sajūtu, ka esmu savas dzīves Autors.
__________________________________________________________________________
Es ļoti daudz ko ieguvu. Ieguvu daudz rīkus. Milzīga atziņa bija tā, ka ir no kaut kā jāatsakās, ja rokas ir pilnas, - nevaru tikai kāpināt žonglēšanas bumbiņu skaitu gaisā, ja rokas jau ir pilnas. Vienā brīdī kapacitāte var beigties. Dažreiz no kaut kā ir jāatsakās, lai kas jauns varētu sākties. Īpašs paldies par vingrinājumu, kurā es atbrīvojos no viena procesa savā dzīvē - noslēdzu to.
__________________________________________________________________________
Gribēju pateikties Jānim! Priekš manis bija jaudīgi un sistemātiski loģiski. Ir iedots liels spēriens un iedvesma. Es jau gaidīšu turpinājumu treniņam - jo apzinos, ka pats līdz šīm lietām nenonāktu!
__________________________________________________________________________
Viss, ko darījām treniņā, bija vērtīgs. Es varēju salikt savas domas pa plauktiem. Līdz šīm mācībām es nevarēju izvēlēties svarīgo. Godīga un atklāta saruna ar sevi palīdzēja atvērties sev, apzināties un atzīt, kāpēc. Un tad viss kļuva daudz vienkāršāks - parādījās skaidras atbildes, ko ir svarīgi izdarīt, lai radītu to, kas patiesi ir svarīgi.
__________________________________________________________________________
Ir reāla sajūta, ka mums visiem vajadzēja nonākt kopā šajā treniņā, jo pilnīgi katrā stāstā es dzirdēju kaut ko par sevi. Visu laiku bija sajūta, ka es arī caur citiem dalībniekiem strādāju ar sevi. Sapratu, ka tas ir normāli - ļaut sev dzīvot jaunajos rezultātos. Atskārtu, ka, lai vadītu citus, man ir jāspēj vadīt sevi. Milzīgs paldies visiem!
__________________________________________________________________________
Es līdz šim nevarēju atrast, kur pazudusi mana iedvesma, kur ir sastrēgums. Manā sistēmā bija "trombs", kuru es atradu. Un brīdī, kad es to sapratu, viss atkal nostājās savās vietās, es atguvu mieru un iedvesmu.
PĀRDOŠANAS REZULTĀTU DUBULTOŠANAS TRENIŅŠ
Ilgtermiņa attīstības programmas I daļa
Katram pārdošanas menedžerim ir sava pieredze – kāds šajā jomā strādā jau 10 gadus, kāds tikai pāris gadus, kāds – mazāk par gadu. Un lielākā daļa ir kādreiz aizdomājušies:

kā būtu, ja izdotos ātri iegūt klientu uzticību,
kā būtu, ja katra tikšanās ar klientu būtu viegla un abām pusēm rezultatīva,
kā būtu, ja rezultātu izdotos sasniegt daudz īsākā laika posmā,
kā būtu, ja izdotos dubultot pārdošanas rezultātu?

Šis ir praktisko iemaņu un pašmotivācijas attīstības treniņš visiem pārdošanā un klientu apkalpošanā iesaistītajiem darbiniekiem un to vadītājiem, kas vēlas turpināt uzlabot pārdošanas prasmes un dubultot rezultātus.

DUBULTOT REZULTĀTU IR VIEGLI!

TRENIŅA PROGRAMMA DOS ZINĀŠANAS, SPĒJAS UN PRASMES:

• izprast klientu līdz šim neizprasto rīcību un rīcības iemeslus;
• izprast un atstrādāt savu rezultātu bremzējošos faktorus;
• atrast atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem;
• atklāt un radīt sevī spēcīgu pašmotivācijas un enerģijas avotu tālāko uzņēmuma un individuālo pārdošanas mērķu sasniegšanai;
• ātri nodibināt uzticības pilnu kontaktu ar jebkura tipa klientiem;
• precīzāk par konkurentiem izzināt klientu vajadzības;
• pārliecinoši argumentēt un piedāvāt klientam savu produktu/pakalpojumu tā, lai klients tam piekrīt;
• vienoties ar klientu par win – win risinājumu, kas dos papildus atdevi ilgtermiņā;
• tikt galā ar klientu iebildumiem, bažām un noslēgt darījumu;
• īsākā laika periodā sasniegt augstākus īstermiņa un ilgtermiņa rezultātus.

Treniņa programma

Uztvere un attieksme, kas ietekmē rezultātu
• No sarežģītā uz vienkāršo - rezultātu dubultošanas algoritms.
• Kāpēc ir svarīgi attīstīt savu uztveri un attieksmi?
• Galvenais ierobežojums, kas Tevi šķir no rezultātu dubultošanas?
• 5 fokusējošie soļi.
• 9 zudumu veidu atpazīšana un likvidēšana pārdošanā.
Rezultatīvs zvans
• Zvana mērķis – sarunāt tikšanos vai pārdot pa telefonu. Atšķirības pielietojamos principos un ieguvumos.
• Kādos gadījumos produktīvāk pārdot pa telefonu, kādos tiekoties?
• Kā sarunāt tikšanos 1 minūtes laikā?
Ilgtermiņa attiecību un uzticības radīšana
• Nolūka spēks. Praktiskas tehnikas ātrai attiecību izveidošanai.
• Kā panākt, lai klientam ar menedžeri izveidotos labākas attiecības nekā ar konkurentu pārdevējiem? Kas vajadzīgs, lai klients uzticētos tieši tev?
Klienta vajadzību izzināšana
• Kā pārdot, zinot procesus, kas notiek klientu galvās?
• Pārdošanas procesa piltuve.
• Aktīvās klausīšanās spēks. Jautājumi, kas palīdz klientam ātri saprast savas vajadzības. Klienta nosacījumi darījumam.
• Pirkšanas signāli un stratēģijas.
• Vajadzību izzināšana, kad klients vēl līdz galam nezina, vai vēlas/ko vēlas.
Pārliecinoša argumentācija
• Tehnikas un forma, kas padara piedāvājumu pārliecinošāku par konkurentu piedāvājumiem.
• Ko teikt klientam, prezentējot savu piedāvājumu?
• Priekšrocību - ieguvumu valodas izmantošana.
• Argumentu, ieguvumu un piemēru izstrādāšana savam biznesam.
Iebildumu pārvarēšana
• Kas jādara, lai samazinātu vai likvidētu iebildumus?
• Iebildumu un bažu savlaicīga izzināšana, uzklausīšana un precizēšana.
• Tehnika, kas palīdz atbildēt uz iebildumiem un bažām, saglabājot pozitīvu sarunas atmosfēru un pārliecinot klientus.
• Argumenti un risinājumi Tavu klientu iebildumiem un bažām.
Darījumu slēgšana
• 10 iedarbīgu tehniku ēdienkarte darījumu noslēgšanai.
Klientu potenciāla attīstīšana
• Klientu apmierinātības pārbaude un lojalitātes attīstīšana. Vērtības nodrošināšana. Procesa slīpēšana.
• Kā iesaistīt citus departamentus klienta vērtības nodrošināšanā?
• Papildproduktu, papildpakalpojumu, saistīto produktu, jaunumu pārdošana.
• Ilgtermiņa fokuss - "Mafijas piedāvājuma" radīšanas process.

Apmācības vada: Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

TRENIŅA ILGUMS:
4 dienas (1 diena nedēļā)

NĀKOŠĀ TRENIŅA DATUMI: 23., 30.11., 7., 14.12.2020.

DALĪBAS MAKSA: 489 EUR + PVN (pusdienas un kafijas pauzes iekļautas dalības maksā)

Piesaki dalību:
janis.zelavs@mind.lv

Dalībnieki par treniņu:

Gribēju Tev jau tagad teikt milzīgu PALDIES, jo šodien es apdrošināšanā
noslēdzu lielu līgumu, kurš bija "iesprūdis" uz trijiem mēnešiem, turklāt
panācu apmaksu vienā maksājumā! Fantastiski - tagad tas likās tik viegli!!!
Tavs semināru pasniegšanas stils ir super!!!
/LIGITA/

Šīs bija visvērtīgākās no iepriekš apmeklētām apmācībām. Visvērtīgākās bija tieši jaunās tehnikas, kuras mēs apguvām uz vietas mācībās. Patika, ka mācības vadīja praktiķi savā jomā. Un vēl jo svarīgāk – šīs tehnikas strādā, patiešām strādā!
/NP Foods komanda/

Teicama atmosfēra un pasniedzēji. Zināšanas – zelts. Salīdzinot ar citiem semināriem, jāsaka, ka šeit bija vairāk praktisko lietu, nevis teorētisko. Un tas, kas man personīgi patika – domāšana (ja mainīsim uzskatus, mainīsies arī darbības un apstākļi). Apmācību iespaidā darbā mainīšu attieksmi, uzskatus un motivāciju.
/Renārs/

„Mācīties un izmēģināt" nevis „Mācīties, mācīties un …" Labs teorijas un prakses līdzsvars! Īpaši patika pozitīvisms un zinošais pasniedzējs, kurš prot radīt lielisku gaisotni.
/Māris/

Seminārā guvu pozitīvu attieksmi, iespēju kļūdīties un trenēties. Lielisks pasniedzējs. Iegūtās prasmes turpmāk centīšos pielietot darbā, jo tās tiešām ir noderīgas.
/Daina/


VADĪTĀJS KĀ KOMANDAS ATTĪSTĪBAS KOUČS
Ilgtermiņa attīstības programmas I daļa

Nav jābūt čempioniem, lai sāktu. Ir jāsāk, lai par čempioniem kļūtu.

Šis praktisko iemaņu attīstības treniņš ir paredzēts dažāda līmeņa vadītājiem (nodaļu vadītājiem, vidējā līmeņa menedžeriem, top-menedžeriem), kuri vēlas attīstīt savu darbinieku potenciālu un sniegumu efektīvai uzņēmuma/organizācijas mērķu sasniegšanai.

Aptaujājot vadītājus Latvijā un citās valstīs, atklājās, ka lielākajai daļai ir līdzīgi ikdienas izaicinājumi:
biznesa globalizācija un konkurence;
straujais temps un laika trūkums;
darbinieku rotācija vai, tieši otrādi, – stagnācija;
atsevišķu darbinieku nevēlēšanās uzņemties iniciatīvu un atbildību;
pretestība pārmaiņām un vēl augstāku rezultātu sasniegšanai;
darbinieku pašmotivācijas un jaunu ideju trūkums.

Kad mēs ieraugām vēlamo rezultātu vīziju par to, ka mūsu ikdienu ir iespējams izmainīt – radīt savādāku, tā sāk nodrošināt virzienu dzīvē un darbā, rada motivāciju un dod impulsu vērtīgu pārmaiņu un uzlabojumu īstenošanai. Vīzija un ticība, kas apvieno lielu cilvēku skaitu, rada pamatu efektīvam komandas darbam un organizācijas progresa radīšanai. Katram vadītājam ir sava pieredze – kāds vada darbiniekus jau daudzus gadus, kāds – tikai pāris gadus, vēl kāds – mazāk par gadu. Un lielākā daļa vadītāju kādreiz aizdomājas:

kā mainītos ikdiena, ja darbinieki uzņemtos vairāk iniciatīvas, patstāvīgi atrodot risinājumus saviem izaicinājumiem?
kā tas būtu – vadīt komandu, kuras darbinieki ir pašmotivēti un iedvesmoti?
kā būtu, ja viegli izdotos padarīt katru sarunu ar darbinieku par spēcīgu atspēriena punktu viņa rezultātu turpmākai izaugsmei?
kādi būtu ieguvumi, ja izdotos panākt izrāvienu darbinieku nākošajā efektivitātes līmenī?
kādas iespējas pavērtos vadītājam, ja darbinieku sniegums uzlabotos līdz pat 3 reizēm?

Šajā apmācību treniņā – par svarīgākajām vadītāju prasmēm un pārbaudītiem koučinga instrumentiem, kas palīdz izveidot tādas atbalstošas un transformējošas sarunas, kuru rezultātā darbinieki paši ierauga savu sasniedzamo rezultātu vīziju, jaunus veidus šo rezultātu sasniegšanai, iegūst spēcīgu motivāciju un iedvesmu, skaidru rīcības plānu un konkrētus veicamos soļus, kā arī apņēmību un atbildību par to realizēšanu.

Treniņa programma

Darbinieku attīstība mūsdienu organizācijā
• Kāda ir vadītāja loma dažādās darbinieku gatavības pakāpēs? Vadītāju izaicinājumi darbinieku snieguma attīstībā.
• Atšķirības rezultātos starp pieejām „teikt" un „jautāt". Ko mēs veicinām, sakot darbiniekiem priekšā, ko un kā darīt?
• Kā izkļūt no 3 lomām, kurās mēdzam iestrēgt? Par ko un kādam ir jākļūst vadītājam, lai darbinieki kļūtu patstāvīgāki sava snieguma attīstībā?
Koučings kā vadības stils
• Atšķirības starp „koučinga sarunu" un „attīstošu atbalsta sarunu ar koučinga elementiem". „Uz rezultātiem vērsta" un „uz risinājumiem vērsta" pieeja.
• Vadītāja mērķi, nodaļas/departamenta mērķi, projekta mērķi, kuru sasniegšana pavērs jaunas iespējas?
• Kā sākt izmantot visvērtīgāko no koučinga pieejas un instrumentiem, lai ar jautājumu palīdzību virzītu savus darbiniekus no vīzijas uz skaidriem nodaļu/departamentu mērķiem, ikdienas uzdevumiem un augstiem rezultātiem?
Drošas vides radīšana attīstošai sarunai
• Droša sarunas vide kā galvenais priekšnosacījums spēcīgai, attīstošai sarunai.
• Nolūks un ietekme. Ātra darbinieka gatavības pārbaude.
• Vienošanās uz sarunu. 5 klausīšanās līmeņi. Darbinieka atvēršanas tehnikas.
Spēcīgu jautājumu uzdošanas tehnikas
• Jautājumi, kas attīsta un virza domāšanu. Spēcīgi atverošie un virzošie jautājumi.
• Attīstošas sarunas struktūra. Iesildošie jautājumi. Jautājumi sasniedzamā rezultāta noformulēšanai. Risinājumus attīstošie jautājumi. Vislabākās izvēles jautājumi.
Caur vērtībām uz rezultātu vīziju
• Vērtības, kas motivē, iedvesmo un virza.
• Sasniedzamo rezultātu vērtība. Personiskās darbinieku vērtības. Vērtību vārdi.
• Rezultātu vīzijas radīšanas process. Enerģijas radīšana. Kā palīdzēt ieraudzīt darbiniekam tādu sasniedzamo rezultātu vīziju, kas motivē un iedvesmo?
• Jautājumi, kas atbilst mūsu domāšanas un uztveres struktūrai – loģiskajiem līmeņiem. Jautājumi par rezultātu plāna kopainu un detaļām, lomu un atbildību.
• Iniciatīvas un atbildības rašanās process.
Rīcības plāna radīšana
• Jautājumi, kas atver domāšanā vārtus uz jauniem risinājumiem.
• Jautājumi uzskatu un stereotipu izmainīšanai.
• Jautājumi, kas paplašina skatījumu uz iespējamo un rada grūdienu un izrāvienu.
• Līdzsvara aplis. Skalēšana. Laika līnija.
Apņemšanās un reāla rīcība
• Kā radīt apņemšanos, kas tiek izpildīta? „Varētu, gribētu, esmu gatavs" faktora ietekme. Vienošanās par atbalstošu sarunu turpinājumu. Solījumu efekts.
Izaicinošās situācijas
• Darbinieki, kas žēlojas, meklē attaisnojumus un/vai nepiekrīt.
• Kā iesaistīt darbiniekus un izmainīt pieradumu žēloties? Darbs ar nepiekritējiem.
Situatīvā darbinieku snieguma attīstīšana
• Uz risinājumiem vērstas „situatīvā" snieguma novērtēšanas un attīstīšanas metodes. „Situatīvās" snieguma attīstīšanas priekšrocības un ieguvumi.
Rezultātu apkopojums un atgriezeniskā saite
• Atgriezeniskās saites paradoksi. Veiksmes svinēšana kā sasniegumus, motivāciju un uzlabojumus veicinošs instruments.
• „Pēc-projekta pārskats" kā darbinieku attīstības instruments.

Apmācības vada: Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

TRENIŅA ILGUMS:
4 dienas (1 diena nedēļā)

TRENIŅA DATUMI TIKS IEPLĀNOTI PĒC DISTANCĒŠANĀS IEROBEŽOJUMU ATCELŠANAS.

DALĪBAS MAKSA: 498 EUR + PVN (pusdienas un kafijas pauzes iekļautas dalības maksā)

Piesaki dalību: janis.zelavs@mind.lv
VADĪTĀJS KĀ KOMANDAS ATTĪSTĪBAS KOUČS
Ilgtermiņa attīstības programmas I daļa
Nav jābūt čempioniem, lai sāktu. Ir jāsāk, lai par čempioniem kļūtu.

Šis praktisko iemaņu attīstības treniņš ir paredzēts dažāda līmeņa vadītājiem (nodaļu vadītājiem, vidējā līmeņa menedžeriem, top-menedžeriem), kuri vēlas attīstīt savu darbinieku potenciālu un sniegumu efektīvai uzņēmuma/organizācijas mērķu sasniegšanai.

Aptaujājot vadītājus Latvijā un citās valstīs, atklājās, ka lielākajai daļai ir līdzīgi ikdienas izaicinājumi:
biznesa globalizācija un konkurence;
straujais temps un laika trūkums;
darbinieku rotācija vai, tieši otrādi, – stagnācija;
atsevišķu darbinieku nevēlēšanās uzņemties iniciatīvu un atbildību;
pretestība pārmaiņām un vēl augstāku rezultātu sasniegšanai;
darbinieku pašmotivācijas un jaunu ideju trūkums.

Kad mēs ieraugām vēlamo rezultātu vīziju par to, ka mūsu ikdienu ir iespējams izmainīt – radīt savādāku, tā sāk nodrošināt virzienu dzīvē un darbā, rada motivāciju un dod impulsu vērtīgu pārmaiņu un uzlabojumu īstenošanai. Vīzija un ticība, kas apvieno lielu cilvēku skaitu, rada pamatu efektīvam komandas darbam un organizācijas progresa radīšanai. Katram vadītājam ir sava pieredze – kāds vada darbiniekus jau daudzus gadus, kāds – tikai pāris gadus, vēl kāds – mazāk par gadu. Un lielākā daļa vadītāju kādreiz aizdomājas:

kā mainītos ikdiena, ja darbinieki uzņemtos vairāk iniciatīvas, patstāvīgi atrodot risinājumus saviem izaicinājumiem?
kā tas būtu – vadīt komandu, kuras darbinieki ir pašmotivēti un iedvesmoti?
kā būtu, ja viegli izdotos padarīt katru sarunu ar darbinieku par spēcīgu atspēriena punktu viņa rezultātu turpmākai izaugsmei?
kādi būtu ieguvumi, ja izdotos panākt izrāvienu darbinieku nākošajā efektivitātes līmenī?
kādas iespējas pavērtos vadītājam, ja darbinieku sniegums uzlabotos līdz pat 3 reizēm?

Šajā apmācību treniņā – par svarīgākajām vadītāju prasmēm un pārbaudītiem koučinga instrumentiem, kas palīdz izveidot tādas atbalstošas un transformējošas sarunas, kuru rezultātā darbinieki paši ierauga savu sasniedzamo rezultātu vīziju, jaunus veidus šo rezultātu sasniegšanai, iegūst spēcīgu motivāciju un iedvesmu, skaidru rīcības plānu un konkrētus veicamos soļus, kā arī apņēmību un atbildību par to realizēšanu.

Treniņa programma

Darbinieku attīstība mūsdienu organizācijā
• Kāda ir vadītāja loma dažādās darbinieku gatavības pakāpēs? Vadītāju izaicinājumi darbinieku snieguma attīstībā.
• Atšķirības rezultātos starp pieejām „teikt" un „jautāt". Ko mēs veicinām, sakot darbiniekiem priekšā, ko un kā darīt?
• Kā izkļūt no 3 lomām, kurās mēdzam iestrēgt? Par ko un kādam ir jākļūst vadītājam, lai darbinieki kļūtu patstāvīgāki sava snieguma attīstībā?
Koučings kā vadības stils
• Atšķirības starp „koučinga sarunu" un „attīstošu atbalsta sarunu ar koučinga elementiem". „Uz rezultātiem vērsta" un „uz risinājumiem vērsta" pieeja.
• Vadītāja mērķi, nodaļas/departamenta mērķi, projekta mērķi, kuru sasniegšana pavērs jaunas iespējas?
• Kā sākt izmantot visvērtīgāko no koučinga pieejas un instrumentiem, lai ar jautājumu palīdzību virzītu savus darbiniekus no vīzijas uz skaidriem nodaļu/departamentu mērķiem, ikdienas uzdevumiem un augstiem rezultātiem?
Drošas vides radīšana attīstošai sarunai
• Droša sarunas vide kā galvenais priekšnosacījums spēcīgai, attīstošai sarunai.
• Nolūks un ietekme. Ātra darbinieka gatavības pārbaude.
• Vienošanās uz sarunu. 5 klausīšanās līmeņi. Darbinieka atvēršanas tehnikas.
Spēcīgu jautājumu uzdošanas tehnikas
• Jautājumi, kas attīsta un virza domāšanu. Spēcīgi atverošie un virzošie jautājumi.
• Attīstošas sarunas struktūra. Iesildošie jautājumi. Jautājumi sasniedzamā rezultāta noformulēšanai. Risinājumus attīstošie jautājumi. Vislabākās izvēles jautājumi.
Caur vērtībām uz rezultātu vīziju
• Vērtības, kas motivē, iedvesmo un virza.
• Sasniedzamo rezultātu vērtība. Personiskās darbinieku vērtības. Vērtību vārdi.
• Rezultātu vīzijas radīšanas process. Enerģijas radīšana. Kā palīdzēt ieraudzīt darbiniekam tādu sasniedzamo rezultātu vīziju, kas motivē un iedvesmo?
• Jautājumi, kas atbilst mūsu domāšanas un uztveres struktūrai – loģiskajiem līmeņiem. Jautājumi par rezultātu plāna kopainu un detaļām, lomu un atbildību. § Iniciatīvas un atbildības rašanās process.
Rīcības plāna radīšana
• Jautājumi, kas atver domāšanā vārtus uz jauniem risinājumiem.
• Jautājumi uzskatu un stereotipu izmainīšanai.
• Jautājumi, kas paplašina skatījumu uz iespējamo un rada grūdienu un izrāvienu.
• Līdzsvara aplis. Skalēšana. Laika līnija.
Apņemšanās un reāla rīcība
• Kā radīt apņemšanos, kas tiek izpildīta? „Varētu, gribētu, esmu gatavs" faktora ietekme. Vienošanās par atbalstošu sarunu turpinājumu. Solījumu efekts.
Izaicinošās situācijas
• Darbinieki, kas žēlojas, meklē attaisnojumus un/vai nepiekrīt.
• Kā iesaistīt darbiniekus un izmainīt pieradumu žēloties? Darbs ar nepiekritējiem.
Situatīvā darbinieku snieguma attīstīšana
• Uz risinājumiem vērstas „situatīvā" snieguma novērtēšanas un attīstīšanas metodes. „Situatīvās" snieguma attīstīšanas priekšrocības un ieguvumi.
Rezultātu apkopojums un atgriezeniskā saite
• Atgriezeniskās saites paradoksi. Veiksmes svinēšana kā sasniegumus, motivāciju un uzlabojumus veicinošs instruments.
• „Pēc-projekta pārskats" kā darbinieku attīstības instruments.

Apmācības vada: Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

TRENIŅA ILGUMS:
4 dienas (1 diena nedēļā)

TRENIŅA DATUMI TIKS IEPLĀNOTI PĒC DISTANCĒŠANĀS IEROBEŽOJUMU ATCELŠANAS.

DALĪBAS MAKSA: 498 EUR + PVN (pusdienas un kafijas pauzes iekļautas dalības maksā)

Piesaki dalību: janis.zelavs@mind.lv
EVOLŪCIJA KOMANDĀM - KĀ TRANSFORMĒT ESOŠO KOMANDU PAR NĀKOTNES KOMANDU AR JAUNĀM IESPĒJĀM?
Evolūcija ir spēks, kura ietekmē kaut kas līdz šim eksistējošs izbeidzas, un kaut kas jauns līdz šim nebijis rodas.

Evolūcija Komandām ir iespēja apzināti izmantot šo spēku, lai radītu jaunas iespējas.

Šī ir praktiskā apmācību sesija komandai, kuriem ir svarīgi atrast kopīgu veidu, kā sasniegt nākošā līmeņa rezultātus.

TRENIŅA MĒRĶI:

• Atvērt komandu jaunām iespējām.

• Radīt izrāvienu rezultātu celšanai;

• Atrast papildus veidus, kā sevi mobilizēt uzlabojumiem un pārmaiņām;

TRENIŅA LAIKĀ KATRS UN VISI KOPĀ IZIES CAURI 3 ETAPIEM:

• APZINĀŠANĀS

MĒS VARAM MAINĪT TIKAI TO, KO PAMANĀM UN APZINĀMIES. Šajā etapā komanda un katrs dalībnieks ieraudzīs to, kas joprojām atrodas personīgajā un kopējā komandas aklajā zonā, iepazīs to, kas neapzināti ir ietekmējis katra un kopējos rezultātus, sadarbību. Apzināsies tās atšķirības, kuras rada atšķirības individuālajos un komandas rezultātos.

• PIEŅEMŠANA & INTEGRĀCIJA ceļā uz TRANSFORMĀCIJU

Pretošanās un Iestrēgšana vai Integrācija, Plūsma un Transformācija? Šajā posmā komanda atradīs veidu, kā integrēt pagātnes un šodienas pieredzi, lai panāktu Plūsmas un Transformācijas efektu.

• RADĪŠANA

Šajā sadaļā komanda izveidos jaunus instrumentus un ieradumus, kurus izmantojot, tiks radīti nākamā līmeņa rezultāti.

Atrast veidus kā sākt pārdot un pelnīt vairāk, izveidot spēcīgāku komandu, katru dienu dzīvot ar gandarījumu, harmonijā ar sevi un apkārtējiem, pārvarēt tos rāmjus, kurus katrs komandā ir sev uzlicis, atlaist bremzes, kuras traucē ar pilnu jaudu radīt to, kas patiesībā ir svarīgi. Katra komanda tiecas pēc tā, bet ne katrai tas izdodas. Interesanti, kas traucē tavai komandai?

„EVOLŪCIJA KOMANDĀM" – ir jaudīgs instruments, kas palīdz atrisināt sakrājušos jautājumus un uzlabot rezultātus jebkurā komandai svarīgā jomā. Treniņš ļauj dalībniekiem pa jaunam paskatīties uz savu un kopējo ikdienas dzīvi un, transformējot savu attieksmi un pieredzi, radīt iespējas jauniem rezultātiem - tādiem, kas līdz šim nebija piedzīvoti. Jauns pasaules skatījums dod iespēju sākt radīt tos rezultātus, kuri ir patiesi svarīgi.

Mēs piedāvājam komandai profesionāla trenera vadībā, sākt atklāt un transformēt tās attieksmes reakcijas un izpausmes, kuras traucē personīgi Tavai komandai realizēt iecerēto.

Visa treniņa garumā komanda un katrs atsevišķi ieraudzīs it kā no malas un apzināsies savus ieradumus jeb „uztveres un attieksmes vidi", kurā dzīvo. Komanda sapratīs, no kā visi rezultāti ir bijuši un būs atkarīgi. Tas būs treniņš par katru komandas dalībnieku un reizē visiem kopā. Katram būs iespēja veltīt laiku sev un komandai, un tikt skaidrībā ar jautājumiem, kas šobrīd bremzē. Treniņš palīdz iztīrīt haosu galvā, iziet ārpus ierastajiem uztveres un attieksmes rāmjiem un radīt cita līmeņa individuālos un komandas rezultātus.

Treniņa laikā tiek nodrošināta emocionāli droša vide, kurā kļūst iespējami izdiskutēt to, kas līdz šim palicis neizrunāts, nepateikts. Treniņā kļūst drošāk apskatīties uz tiem jautājumiem un izaicinājumiem, uz kuriem kādu iemeslu dēļ nebija vēlmes un/vai drosmes skatīties, bet kuri patiesībā ir svarīgi. Treniņš notiek gan iekšēja dialoga formā pašam ar sevi, gan dialoga formā ar komandas biedriem un treneri.

Treneris uzdod jautājumus, palīdz apskatīties un izpētīt savu uztveri, attieksmi, rīcību un rezultātus, iepazīstina ar koncepcijām un vada praktiskas nodarbības caur jaunas unikālas un transformējošas pieredzes radīšanu un piedzīvošanu (sajušanu, pētīšanu, iedziļināšanos, eksperimentēšanu, apzināšanās paplašināšanu, secinājumiem un lēmumiem).

Uzmanību! Šis treniņš var sākt pilnībā izmainīt gan komandas, gan individuālos rezultātus.

TRENIŅA ILGUMS:

Minimālā programma - 2 dienu treniņš (2 vai 1+1 diena)
Optimālā programma - 2 dienas x 3 mēneši (vai 1 diena x 6 mēneši).

Apmācības vada: Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

Par Tavai komandai vēlamo rezultātu un investīcijām šī rezultāta sasniegšanā, noteikti sazinies ar Jāni Zēlavu (+37129836896, janis.zelavs@mind.lv)
KOMANDAS PRODUKTIVITĀTES DUBULTOŠANAS DARBSESIJAS
(LEAN UN TOC PIEEJAS UN INSTRUMENTI)
Pastāv uzskats, ka nevar savienot 3 vēlmes: ātri, lēti un kvalitatīvi. Pasaulē un Latvijā ir uzņēmumi, kuri ir pierādījuši pretējo. Šajās darbsesijās kopīgi un katrs individuāli apgūsim šo uzņēmumu pielietotās TOC (ierobežojumu teorijas) un LEAN pieejas, kā dubultot savu un savas komandas/organizācijas produktivitāti. Radīsim jaunu pieredzi, kā radīt lielāku rezultātu, strādājot gudrāk.

Mērķauditorija

Šīs darbsesijas ir paredzētas tām uzņēmumu komandām, kurām ir svarīgi pacelt kopīgo produktivitāti un efektivitāti nākošajā līmenī. Tiem, kuru atbildības un ietekmes zonā ir iespēja ietekmēt procesus un to produktivitātes uzlabošanu.

Katrai komandai būs iespēja atrast un pielāgot risinājumus tieši savas nozares specifiskām produktivitātes vajadzībām. Šo darbsesiju fokuss ir vērsts uz iemācīšanos dubultot rezultātus savā organizācijā.

Darbsesiju tēmas:

• Kāpēc ir svarīgi vadīt un attīstīt organizāciju kā sistēmu?
• Lokālie vs Globālie uzlabojumi;
• Individuālā, komandas un uzņēmuma produktivitāte;
• Kā radīt vairāk, ātrāk un lētāk, strādājot gudrāk?
• Fokuss un 5 fokusējošie soļi;
• Kādi mērījumi (KPI) rada konfliktus un citas nevēlamas sekas?
• Kādi mērījumi palīdz sasniegt mērķus?
• Ar kādiem instrumentiem un pieejām vadīt mainīgumu un nenoteiktību ikdienā?
• Apzināta un mērķtiecīga LEAN pieejas un instrumentu atlase un integrēšana ikdienas procesos;
• Kuras darbības pievieno vērtību?
• 8 zudumu veidi, to pamanīšana, apzināšana un likvidēšana;
• Grūšana vs Vilkšana. Vērtību plūsmas izveidošana.
• Panākto uzlabojumu noturēšanas veidi;
• Labāko standartu radīšana, ieviešana un nostiprināšana.

Sesiju pamatā ir ilgtermiņa attīstības programma, kas ļauj radīt jaunas uz mērķiem fokusētas pieejas, ieradumus un prasmes.

Darbsesijas sastāvēs no:

• Simulāciju spēlēm, kas interesantā un aizraujošā veidā caur praktisku darīšanu palīdz radīt jaunu un pozitīvu pieredzi;
• Teorētisko konceptu apskats caur trenera skaidrojumiem klātienē, mājās brīvprātīgi lasot un skatoties īsus video;
• Jaunas un pozitīvas pieredzes radīšanu savā organizācijā caur praktiskiem uzdevumiem;
• Atbalsta vides online;
• Dažādu instrumentu un instrukciju komplekts e-formātā izmantošanai un pielāgošanai savām vajadzībām.

Par treneriem:

Kaspars Bērtelsons - projektu vadītājs "Brabantia Latvia", kur 9 gadu laikā apgūtas praktiskas zināšanas un pieredze par produktivitātes uzlabošanas metodēm. Vadījis ražošanas iecirkni ar 40 darbiniekiem, kur veicis dažādus produktivitātes uzlabošanas projektus. Caur gūto pieredzi palīdz apgūt un pielietot produktivitātes metodes. Vada treniņus par Lean, TOC metodēm. Palīdzējis uzlabot produktivitāti speciālistiem no FN serviss, Ramirent, Plokmatic, Madara, Baltijas Būve, Granitops, Kuldīgas komunālie pakalpojumi uc.

vai

Jānis Zēlavs – MIND STORM valdes loceklis, personiskās un biznesa attīstības programmu veidotājs un vadītājs, sertificēts individuālais un komandu koučs, organizāciju sistēmiskā darba fasilitators ar 20+ gadu pieredzi biznesa attīstībā un 15+ gadu pieredzi apmācību vadībā.

Darbsesiju ilgums un daudzums ir atkarīgs no konkrētas uzņēmuma vajadzības.

Minimālais sesiju ilgums sākot no 1 dienas (7 h)

Katrai komandai ir pieejama 1,5 h bezmaksas sesija esošo izaicinājumu, sasniedzamā rezultāta un piemērotākā risinājuma definēšanai.

Par bezmaksas sesiju raksti janis.zelavs@mind.lv

Kontakti
Mēs esam viegli sasniedzami, un esam gatavi atbildēt uz jebkuriem jautājumiem.

Parasti atbildam 0 - 12 h laikā.
Mob: +37129836896 | Jānis Zēlavs
E-pasts: janis.zelavs@mind.lv
Made on
Tilda